عیدی سال 97 کارگران،بازنشستگان و کارمندان
۲۷ام دی ۱۳۹۶ دانلودی ها

عیدی سال ۹۷ کارگران چقدر است؟میزان عیدی سال ۹۷ کارمندان و کارگران,بیشترین مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۹۷,مبلغ عیدی کارگران بازنشستگان ۹۷ دولتی خصوصی

مبلغ عیدی سال ۹۷ کارگران،بازنشستگان و کارمندان

عیدی سال 97 کارگران،بازنشستگان و کارمندان

حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰هزار تومان برای سال ۹۷ است.

یکی
از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار در پایان سال میزان
پرداخت عیدی و سنوات است، این موارد کاملاً وابسته به میزان پایه حقوق
تعیین و پرداخت می‌شود.

تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف به
پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می‌باشند، که مبنای محاسبه آن
یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش می‌باشد، و
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز
حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین مبلغ پرداختی به
کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به‌مأخذ ۶۰ روز
مزد و به‌نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت
برای هر ماه نباید از یک‌دوازدهم سقف تعیین‌شده در فوق تجاوز نماید.

با
توجه به حقوق و مزایای سال ۹۶ کارگران جزئیات حقوق و عیدی سال ۹۷ کارگران
به‌شرح زیر است. حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی
۲میلیون و ۷۸۰هزار تومان برای سال ۹۷ است.

عیدی سال 97 کارگران،بازنشستگان و کارمندان

حداقل و حداکثر عیدی سال ۹۶

عیدی
آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین می شود. براین اساس
حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان است که طبق قانون حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان خواهد بود.عیدی کارگران

بنابراین
کارگرانی که در سال گذشته برابر با ۲ پایه حقوق ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومانی
مصوب شورای عالی کار یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان عیدی دریافت کردند
در سال جاری به میزان یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۲۸ تومان عیدی خواهند گرفت.

همچنین
گروه هایی که به میزان ۳ برابر حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار و ۴۳۰ تومانی سال
جاری، یعنی دو میلیون و ۱۳۷هزار و ۲۷۵ تومان عیدی دریافت کردند در سال جاری
این رقم به ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۴۹۲ تومان افزایش می یابد.

حداقل و حداکثر عیدی سال ۹۷ کارگران،بازنشستگان و کارمندان


مطالب پیشنهادی